NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Relaterade tillstånd

Det är vanligt att personer som har NPF också har andra svårigheter som språkstörning, dyslexi, dyskalkyli, NLD eller OCD.

 

Språkstörning

 

Vid språkstörning är språkförmågan svårt nedsatt. Personer med språkstörning kan trots en bra hörsel behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Både tal och förståelse av tal kan vara påverkad. Språkstörningen kan finnas kvar under skolåren ända upp i vuxen ålder och är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika individer.

 

Dyslexi

 

Det finns många olika orsaker till läs-och skrivsvårigheter.  Dyslexi orsakas av brister i det fonologiska systemet. Det kan innebära att man har svårt att uppfatta språkljud (innan skolstart) och när man blir äldre och ska lära sig läsa och skriva kan det bli svårt att koppla språkljuden till bokstäver och ljuda ihop till ord. Detta gör ofta att det blir svårt att minnas hur ord stavas och "ser ut". För en dyslektiker kan det vara oerhört mödosamt att läsa ända upp i vuxen ålder. De flesta kan med mycket träning läsa ganska bra som vuxna men svårigheter att stava rätt brukar hänga med länge.

 

Det är viktigt att tidigt träna upp sin läsning (avkodning) så att den blir automatiserad samtidigt som man får hjälp att lära in skolämnena på andra sätt än bara genom läsning. Det finns träningsprogram, rättstavningsprogram och taligenkänning för datorer, plattor och smart-phones som är mycket bra att använda för alla som har läs-och skrivsvårigheter. Många skolor har dessa program tillgängliga för alla och numera finns många av ovan nämnda funktioner inbyggda i mjukvaran på nya plattor och smart-phones! Genom att kompensera och träna kan man klara skolan och arbetslivet med smarta strategier och uppfinningsrikedom. Det är viktigt att omgivningen visar hänsyn och förståelse och bidrar till smarta lösningar  som  gör skolarbetet mindre mödosamt.


Källa: www.logopedeniskolan.se

 

Dyskalkyli

 

Dyskalkyli är när man har specifika räknesvårigheter som inte grundar sig i svag begåvning eller bristande skolgång. Kännetecken på dyskalkyli är bland annat svårighet att automatiskt uppfatta antal och mängd, svårt att lära in och räkna enkla uppgifter med de fyra räknesätten, att man kastar om siffror (t.ex. 246 blir 264) och har svårt att minnas sifferserier och tal.

 

NLD – Nonverbal Learning Disorder

 

NLD är ett neuropsykologiskt tillstånd snarare än en diagnos. Tillståndet kännetecknas av att man har bra språklig förmåga samtidigt som man har svårigheter inom icke-språkliga områden, såsom perception eller motorisk koordination. NLD finns ofta hos barn med Asperger, ADHD och utvecklingsstörning.

 

Tvångssyndrom – OCD

 

Tvångssyndrom, även kallat OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är en vanlig funktionsnedsättning där symtomen oftast är både tvångstankar och tvångshandlingar, men ibland bara tvångstankar.

 

Tvångstankar kan beskrivas som ihållande, inkräktande tankar och fantasier som skapar till exempel ångest, oro eller äckelkänslor. Vanliga tvångstankar börjar med ”tänk om”. Till exempel ”tänk om jag orsakar en brand” eller ”tänk om jag slänger barnet i golvet”.

 

Tvångshandlingar är ritualer som utförs för att dämpa ångest eller för att förhindra att något hemskt ska inträffa. Det kan handla om att vidröra saker på ett systematiskt sätt eller att genomföra upprepade kontroller av exempelvis spisplattor eller vattenkranar.


Källa: 1177.se och attention-riks.se