NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Om du misstänker NPF

Vi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång ibland. Vi kan även känna oss klumpiga, rastlösa och tankspridda. Det är dock först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning.

 

Allt som oftast syns inte funktionsnedsättning på utseendet men det är vanligt att den påverkar vardagslivet i stor utsträckning. Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. Man brukar uppleva mindre problem när man blir äldre, allt eftersom man lär sig mer om hur man fungerar och hittar egna lösningar för att klara olika situationer.

 

Det är inte ovanligt att man kan ha fler än en neuropsykiatrisk diagnos men symptomen varierar ofta beroende på vilken diagnos man har.

 

Här nedan följer några punkter som personer med NPF ofta har svårigheter med

 

  • reglering av uppmärksamhet
  • impulskontroll och aktivitetsnivå
  • samspelet med andra människor
  • inlärning och minne
  • att uttrycka sig i tal och skrift
  • motoriken
  • humörsvängningar
  • att ta instruktioner
  • Att koncentrera sig längre perioder

Här kan du läsa mer om hur man kan gå tillväga om du misstänker att du själv eller ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

 

Källa: 1177.se och attention-riks.se