NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en NPF som kännetecknas av tics. Det vill säga ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser eller läten. Tourettes syndrom börjar i barndomen eller under tonåren och kan finnas kvar upp i vuxen ålder.

 

Vad är Tourettes syndrom?

 

Tourettes syndrom är en funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics. Det är ofta kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt att symptom på till exempel ADHD eller OCD (tvångssyndrom) visar sig först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression. Tourettes syndrom börjar i barndomen eller under tonåren och kan finnas kvar upp i vuxen ålder.

 

En person med Tourettes har ofta mycket energi och är snabbtänkta eller kreativa.

 

Koprolali

 

Många förknippar Tourettes syndrom med ofrivilliga utbrott av fula ord eller socialt opassande kommentarer som könsord eller sexuella anspelningar. Det kallas koprolali. Det finns även en fysisk motsvarighet som visar sig med obscena gester och kallas för kopropraxia. I själva verket är det långt ifrån alla som har Tourettes som utvecklar koprolali eller kopropraxia.

 

Vad beror Tourettes syndrom på?

 

Tourettes syndrom är delvis ärftligt och i många fall har någon familjemedlem eller nära släkting också Tourettes syndrom. Barnets tics har en neurobiologisk orsak och är inte orsakade av faktorer i omgivningen. Däremot kan en stressad situation leda till att man får mer tics.

 

Symtom

 

Symtomen på Tourettes syndrom visar sig vanligtvis kring sjuårsåldern, men kan debutera både tidigare och senare. Det finns olika typer av tics:

 

  •  Motoriska tics: att överdrivet blinka med ögonen, rynka näsan, rycka på axlarna, flaxa med armarna, vidröra föremål eller göra vissa rörelser i en viss situation.
  •  Vokala tics: att hosta, harkla sig, vissla, ord, fula ord, fraser eller liknande.

Oftast brukar det börja med enkla motoriska tics och vokala tics visar sig först senare. Det är vanligt att ett symtom avlöser ett annat och att symtomen ökar och minskar i styrka i olika perioder. Hos de som har flera neuropsykiatriska diagnoser är det vanligt att symtom på ADHD eller OCD märks före symptomen på Tourettes.

 

Diagnos

 

Diagnostisering är viktigt för att undvika att personer med Tourettes missuppfattas. Barn behöver få en diagnos så tidigt som möjligt så att de får rätt hjälp och därmed möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Kriterier för att diagnosticeras med Tourettes syndrom är:

 

  •  Både flera motoriska och en eller flera vokala tics har förekommit så länge tillståndet varit aktuellt, men inte nödvändigtvis samtidigt.
  •  Dessa muskelrörelser eller läten förekommer antingen:

a) många gånger varje dag (ofta i serier)

 

b) nästan varje dag

 

c) periodvis under längre tid än ett år

 

  •  Tillståndet orsakar stort lidande eller kraftigt nedsatt social-, arbetsmässig- eller annan förmåga.
  •  Tillståndet ska ha uppträtt före 18 års ålder.

Här kan du läsa mer om hur man kan gå tillväga om man misstänker Tourettes syndrom.

 

Källa: 1177.se och attention-riks.se