NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

För dig med Trygg-Hansas barnförsäkring

Familjehjälpen är en unik service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan vara så att ditt barn har råkat ut för ett olycksfall, är utsatt i skolan eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel en förvärvad hjärnskada, diabetes eller ADHD.Det behöver inte finnas någon diagnos för att du ska få vägledning av Familjehjälpen. Det kan också vara så att du funderar över om ditt barn har en diagnos eller att ni väntar på utredning.

 

Vad kan vi göra för dig?

 

Vi som arbetar med Familjehjälpen vägleder dig i frågor som rör samhällets skydd. Vi hjälper dig att få ett grepp om helheten, genom att förklara vilket stöd ni i familjen har rätt till och vart du kan vända dig i olika situationer. Det kan till exempel handla om vilka ersättningar ni kan söka från Försäkringskassan, barnets rätt till stöd i skolan och er möjlighet att få avlastning via kommunen.

 

Du kan få hjälp med allt från enstaka frågor i ett kortare samtal, till mer komplexa problem som kräver flera samtal. Vägledningen är alltid kostnadsfri och du får den via telefon på en tid som passar dig.

 

Vem kan kontakta Familjehjälpen?

 

Du kan vända dig till Familjehjälpen om ditt barn har Trygg-Hansas barnförsäkring eller om du själv har barnförsäkringen och behöver vägledning för egen del.

 

Det behövs inte någon diagnos från en läkare, och du kan få vägledning oavsett om försäkringen ger rätt till ersättning eller inte.

 

Vi hör av oss inom 14 dagar

 

Vill du få vägledning av Familjehjälpen? Tveka inte att ta kontakt så lovar vi att höra av oss inom 14 dagar för att boka en telefontid.


Här kan du skriva till oss via vårt kontaktformulär.

 

Du kan också välja att mejla oss dina kontaktuppgifter på familjehjalpen@trygghansa.se eller kontakta din handläggare på Trygg-Hansa.

 

Vad kan Familjehjälpen inte hjälpa dig med?

 

Vi kan inte svara på medicinska frågor eller hjälpa dig i juridiska ärenden. Vi kan inte heller företräda dig i kontakten med myndigheter.

 

Om du har frågor om något annat i barnförsäkringen vänder du dig till din handläggare på Trygg-Hansa eller till kundservice.