NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Länkar till bra sidor

På den här sidan har vi samlat länkar till olika användbara webbsidor. Det är allt från sidor med mer information om olika diagnoser till föreningar där man kan prata och träffa andra med liknande diagnoser.

 

Underbara ADHD

 

Underbara ADHD är en organisation och digital plattform där diagnostiserade, anhöriga, skola, vård och andra intresserade kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra. De arbetar för att skapa ett Sverige där fantasin är den enda begränsningen för alla som lever med ADHDunderbaraadhd.se

 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) är en organisation för familjer med barn med rörelsehinder och adhd som vill träffa andra, få information och påverka. Bland annat erbjuder RBU fri juridisk rådgivning för medlemmar. rbu.se

 

Riksförbundet Attention

 

Attention är en intresseorganisation för personer med NPF så som ADHD, Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes Syndrom. Här finns information om olika diagnoser samt om de 60 lokalföreningar som finns runtom i landet. attention.se

 

 

Ung & Asperger

 

Habilitering & Hälsa vid Stockholms Läns Landsting har utvecklat en webbsida om Aspergers syndrom för unga vuxna mellan 16-25 år. Sidan har delats in i åtta kapitel som motsvarar olika livsområden som ”vardagslivet” eller ”kärlek och sex”.  ungochasperger.se

 

Autism- och Aspergerförbundet

 

Autism- och Aspergerförbundet är en organisation som arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Här finns förutom information möjligheten att gå med i en lokal distriktsförening som anordnar träffar och aktiviteter för sina medlemmar. autism.se

 

Dyslexiförbundet FMLS

 

Dyslexiförbundet FMLS är en organisation för de som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter. De arbetar bland annat med rådgivning och stöd, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. dyslexi.org

 

Svenska OCD-förbundet

 

Svenska OCD-förbundet är en ideell förening som stödjer människor med tvångssyndrom (OCD) och andra närliggande diagnoser som exempelvis Tourettes Syndrom. De arbetar för att öka kunskapen om tvångssyndrom till allmänheten och vården. De ordnar informationsmöten, medverkar i media, bygger upp lokala avdelningar och föreningar och förmedlar kontakt mellan medlemmar. ocdforbundet.se

 

KIND

 

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd.


Läs mer om KIND här

 

Kämpa för autism

 

Kämpa för autism handlar om att alla barn och ungdomar ska ha samma rätt till utbildning och idrott & hälsa oavsett funktionsnedsättning eller inte. Skaparen Jenny Nordhall från Umeå har själv en 12-årig dotter med autism och samlar på denna Facebooksida information om bland annat möjlighet till utbildning, kurser, konferenser och givande fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och anhöriga. Jenny har i många år arbetat aktivt för att alla barn ska få samma möjligheter till en fungerande skolgång och en givande fritid.

 

Hitta hit: Logga in på Facebook och sök på Kämpa för autism. Ansök sedan om medlemskap där.