NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Min historia

Hur kan det vara att leva med diagnos? Här ger vi en inblick i hur vardagen kan se ut när man lever med eller nära någon med diagnos. Det kan handla om NPF eller psykisk ohälsa från olika perspektiv. Innehållet kommer att fyllas på löpande.

 

Pappa Anders och alla kontakterna

filmen Pappan & Alla kontakterna får vi möta pappan Anders som berättar om hur svårt det ibland kan vara att balansera arbetsliv och alla kontakter som uppkommer kring sonen. Han ger också sina förslag på hur samordningen skulle kunna förbättras. Källa: Attention

 

"Inte kul om alla är lika"

Natalie är 9 år gammal och har diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom. Genom att berätta om vad som är svårt, jobbigt och positivt med hennes diagnoser hoppas hon att människor ska få mer respekt för att vi alla är olika: "Om alla är likadana är det inte kul längre", säger hon. Källa: Min Stora Dag

 

Vägledning i samhällets stöd

Möt tre familjer som fått stöd från Trygg-Hansas Familjehjälpen och som alla dagligen kämpar för att deras barn ska få det stöd som de behöver och har rätt till.