NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Anhörigstöd

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det regleras i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

 

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närståede behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen

 

Kontakta din kommun och ditt landsting för att ta reda på vad som gäller just där du bor. Skriv gärna ner så att du minns. Det kan vara lätt att glömma de olika namnen på de olika enheterna som arbetar med insatserna.

 

  1. Vem arbetar med anhörigstöd i din kommun? Det är kommunens socialnämnd eller motsvarande som ansvarar för stödet till anhöriga. Om man vill ansöka om stöd har kommunen ofta en äldre-och handikappförvaltning som kan ge information om vilka former av anhörigstöd som finns.
  2. Hur ser anhörigstödet ut? Hur tolkar din kommun lagen när det kommer till anhörigstöd? Har de exempelvis en eller flera anhörigkonsulenter?


Här kan du läsa mer om anhörigstöd.

 

Källa: attention-riks, http://www.socialstyrelsen.se