NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Arbete

Om man har NPF kan det ibland vara svårt att på egen hand hitta ett arbete som passar ens behov och förutsättningar. Det finns olika hjälpinsatser att få hos bland annat Arbetsförmedlingen.

 

Den största förmedlaren av arbete i Sverige är Arbetsförmedlingen och de sammanför arbetsgivare med arbetssökande. De finns i hela landet och alla deras tjänster är avgiftsfria. Exempel på Arbetsförmedlingens insatser till arbetssökande:

 

  • stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • jobb och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar
  • yrkesinriktade och förberedande arbetsmarknadsutbildningar
  • praktik och stöd till start av näringsverksamhet

Om man har NPF kan det ibland vara svårt att på egen hand hitta ett arbete som passar ens behov och förutsättningar. Då kan Arbetsförmedlingen erbjuda extra, mer omfattande, insatser genom så kallade arbetsmarknadspolitiska program för att hjälpa till. Hur dessa program ser ut är beroende av omständigheter på arbetsmarknaden. Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

 

En funktionsnedsättning eller en nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras genom hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd. På Arbetsförmedlingen har de många specialister till exempel socialkonsulenter och psykologer som på olika sätt kan ge dig hjälp och stöd på vägen mot ett arbete.


Läs mer om vad Arbetsförmedlingens specialister och specialfunktioner kan bidra med här.

 

Ung med funktionsnedsättning

 

Om man är 16-29 år och har en diagnostiserad funktionsnedsättning kan man få extra stöd från Arbetsförmedlingen. Det kan exempelvis vara att hjälpa till så att övergången från skolan till arbetslivet blir så smidig som möjlig.

 

Det stöd man får är anpassat utifrån vad man behöver, exempelvis:

 

  • extra vägledning eller information
  • personligt stöd exempelvis genom Personligt biträde eller Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd
  • förslag på lämplig arbetsplats eller praktikplats
  • hjälp med att anpassa arbets- eller praktikplatsen
  • ekonomiskt stöd till arbete

Läs mer om vad man kan få hjälp med här (pdf).

 

Personligt- och ekonomiskt stöd till arbete

 

Det finns andra typer av stöd man kan få för att kunna få ett arbete eller för att kunna arbeta om man har en funktionsnedsättning. Läs mer om det på Arbetsförmedlingens hemsida här.

 

Vem gör vad?

 

Det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till när det gäller arbete. Nedanför finns svar på vanliga frågor när det gäller vem som har ansvar för vad.

 

Går du i skolan?

 

Då kontaktar skolan Arbetsförmedlingen, när du och skolan är överens om att du behöver extra stöd under en praktik. Skolan och Arbetsförmedlingen samarbetar så att dina kontakter med Arbetsförmedlingen ska fungera så smidigt som möjligt.

 

Får du aktivitetsersättning från Försäkringskassan?

 

Då hjälper Försäkringskassan dig att ta kontakt med Arbetsförmedlingen, för att du ska kunna pröva dina möj¬ligheter på arbetsmarknaden. Självklart kan du även kontakta Arbetsförmedlingen direkt.

 

Deltar du i kommunens dagliga verksamhet?

 

Då meddelar kommunen Arbetsförmedlingen när det är aktuellt för dig att börja jobba, och om vilka behov du har. Det är även viktigt att du eller din handläggare på kommunen meddelar Arbetsförmedlingen om dina tidigare erfarenheter från praktikplatser eller andra sys¬selsättningar. Det är för att de ska kunna ge dig så bra service som möjligt.

 

Diskrimineringslagen

 

Från och med den 1 januari 2015 ingår ”bristande tillgänglighet” som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Tillägget ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor.

 

Inom arbetslivet finns det redan sedan tidigare krav på att arbetsgivare ska göra rimliga stöd- och anpassningsåtgärder på arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning. En nyhet är att skyldigheten att vidta åtgärder för tillgänglighet nu utökas till att gälla alla som också i övrigt omfattas av skyddet mot diskriminering, med undantag för när personer på eget initiativ gör en förfrågan om arbete.


Läs mer om diskrimineringslagen och kravet på tillgänglighet här.