NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Barn- och ungdomshabilitering

Habilitering är en verksamhet som ger råd, stöd och behandling till de som har en omfattande funktionsnedsättning för att man ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas utifrån de behov som finns.

 

Till skillnad från rehabilitering riktar sig habilitering till personer med livslånga funktionsnedsättningar. Det kan handla om förmågan att se, höra, röra sig, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

 

Barn som kommer till habiliteringen kan ha fysiska funktionsnedsättningar eller kognitiva funktionsnedsättningar. Habiliteringen ser olika ut i landet och vem som får plats inom habiliteringen varierar beroende på var man bor.

Läs mer om barn- och ungdomshabilitering här.


Här kan du läsa mer om hur då går tillväga om du är missnöjd med vården.

För att komma i kontakt med ett habiliteringscenter så kan du gå in på landstingets hemsida för att hitta kontaktuppgifter eller ringa till landstingets växel och fråga.

 

Förutom habilitering för ungdomar och barn, finns det även habilitering för vuxna.

Läs mer i avsnittet ”Från barn till vuxen”.


Källa: 1177.se