NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Barnhälsovården

Barnhälsovården arbetar för att föräldrar och barn ska känna sig trygga och tar emot små barn från födseln upp till sex års ålder. Till barnhälsovården kan man vända sig med alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. Barnhälsovården består av en del som alla barn och föräldrar tar del av, t.ex. regelbundna hälso- och utvecklingsundersökningar. För de familjer som behöver extra stöd finns vid behov möjlighet att exempelvis få träffa psykolog.


I barnhälsovården arbetar sjuksköterskor som är specialiserade på barnhälsovård (BHV-sjuksköterskor) i samverkan med specialister i allmänmedicin och psykologer. För att komma i kontakt med barnhälsovården vänder man sig till sin närmaste barnavårdscentral.


Källa: Rikshandboken-bhv.se