NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Boende

Boendet måste fungera väl för att man ska må bra och kunna hantera vardagen på ett bra sätt. Om man har en funktionsnedsättning kan det behövas extra hjälp och stöd i bostaden.

 

Har man en funktionsnedsättning kan hemmet kanske behöver byggas om och anpassas eller så behövs mer stöd och service i ett så kallat särskilt boende. Det finns också korttidsboende där man kan bo under en kortare period för att få miljöombyte eller för att ens anhöriga behöver avlösning.

 

Du kan få olika typer av stöd för att lösa boendesituationen. Individuella behov och önskemål styr vilket stöd och hjälp man får. Gemensamt för alla är att du ansöker om stödet hos din hemkommun.

 

Bostadsanpassning

 

Bostadsanpassningsbidrag är tänkt att ge möjligheten till ett självständigt liv i ett eget boende. Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, som till exempel badrum och kök. Åtgärderna ska göra att du får en bostad som passar de individuella behoven. Bostadsanpassning gäller oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt.

 

När man ansöker behöver man ett intyg från vårdpersonal, till exempel arbetsterapeut eller läkare, som beskriver och styrker ditt behov.


Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.

 

Hemtjänst

 

Om du har svårt att klara sig på egen hand i hemmet kan du få hemtjänst. Med hemtjänst innebär att man får hjälp med saker som hygienen och att sköta om hemmet.

 

Boendestöd

 

Om du har ett behov av visst stöd för att sköta ditt hem eller komma i gång med olika sysslor kan du få hjälp i form av boendestöd. Till exempel om du isolerar dig och har svårt att själv ta dig ut bland andra människor kan du få stöd för att kunna delta i olika sociala sammanhang.

 

Särskilt boende

 

Klarar du inte av att bo i en vanlig bostad på grund av din funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service. De kallas för särskilt boende och det finns olika former av boenden, till exempel gruppbostad eller servicebostad.

 

Gruppbostad

 

Gruppbostad är ett alternativ för dig som har ett stort behov av omvårdnad och stöd och som behöver ha personal i närheten dygnet runt. En gruppbostad är ett antal mindre lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen.

 

Servicebostad

 

Servicebostad är enskilda lägenheter som har gemensam service och tillgång till personal hela eller delar av dygnet. Den här formen av boende kan fungera bra för dig som behöver en bostad som är en mellanform mellan eget boende och boende i gruppbostad.

 

Korttidsboende

 

Korttidsboende betyder att du under en begränsad period bor i ett korttidshem. Det är ett slags boende som oftast omfattar barn och ungdomar men i vissa fall även vuxna med funktionsnedsättning. Korttidsboende är till för att ge den med funktionsnedsättning ett miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlastning.

 

Har du frågor om boende för personer med funktionsnedsättning kan du kontakta kommunen.


Källa: 1177.se