NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är en del av landstingens så kallade specialistsjukvård och tar hand om de barn och ungdomar upp till 18 år som bedöms ha störst behov av psykiatriskt stöd eller vård. BUP har mottagningar i hela landet.

 

På BUP kan man få samtalsbehandling, familjeterapi, psykoterapi och olika behandlingar där man får träna på att ändra sitt beteende i situationer då det brukar bli problem. Ibland får man även komma på gruppträffar och träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter. På BUPs mottagningar finns personal som psykologer, socionomer, läkare, skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och specialpedagoger som arbetar tillsammans för att kunna ge bästa möjliga behandling.

 

Ofta behöver man ingen remiss för att få komma till en av BUPs öppenvårdsmottagningar. Som förälder kan man själv ta kontakt med närmaste BUP-mottagning. Barn eller ungdomar kan också själva ringa och boka tid, eller så kan man som förälder ringa och få en tid för sitt barn. Många mottagningar ger också rådgivning på telefon. Dit kan både vuxna, barn och ungdomar ringa.

 

I en del landsting kan man behöva ha en remiss för att komma till BUP.

 

Bor man i Stockholm finns en lista över BUP-mottagningar här, om man bor i ett annat landsting finns en lista med länkar till information om andra mottagningar här.


Källa: 1177.se och Bup.se