NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Färdtjänst

Om man inte är nöjd med hur färdtjänsten fungerar kan man framföra sina klagomål till olika instanser. Har man fått ett avslag går det att be om omprövning i två led.

 

Om man inte är nöjd med färdtjänsten ska man oftast vända sig till den som ansvarar för färdtjänsten. Det vill säga antingen till kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I vissa fall kan man behöva vända sig direkt till den leverantör som utför färdtjänsten. Det kan i sådana fall vara bra att samtidigt framföra sitt klagomål till kommunens färdtjänsthandläggare.

 

Om man har fått ett beslut om färdtjänst som man inte är nöjd med är den beslutande instansen alltid skyldig att ompröva sitt beslut. Vanligtvis är det en kommunal nämnd.

 

Om man inte är nöjd med kommunens eller den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om riksfärdtjänst eller färdtjänst kan man överklaga till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.