NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Förskola, förskoleklass och fritidshem

Barn har rätt till stöd även utanför grundskolan, som exempelvis i förskolan, förskoleklassen och på fritids.

 

Förskola

 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i förskolan ska få det stöd som deras speciella behov kräver. Om det visar sig att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet får sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

 

Förskoleklass och fritidshem

 

Förskoleklassen följer läroplanerna för grundskolan, och arbetar i och med det mot samma mål. Därför gäller bestämmelserna i skollagen om extra anpassningar och särskilt stöd även för elever i förskoleklassen och fritidshemmet.

 

Läs mer om vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär här.

 

I förskoleklassen utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas när barnet börjar i skolan.

 

Fritidshem

 

Många föräldrar beskriver att om deras barn får stöd så är det framförallt under första delen av skoldagen. När fritids börjar försvinner ofta resurserna. På fritids är grupperna större och med mindre personal. För barn med NPF kan detta vara en jobbig situation.

 

Barn på fritids har samma rätt till extra anpassningar och särskilt stöd som i skolan.

 

Läs mer om vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär här.

 

Har barnet behov av särskilt stöd så ska åtgärdsprogram finnas även på fritidstid.


Här kan du läsa mer om hur du går tillväga om du inte får det stöd som du har rätt till.

 

Källa: Skolverket.se