NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

God man

En god man kan hjälpa personer som inte klarar av att hålla koll på sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller ta hand om andra personliga saker.

 

En god mans uppgifter beror på hur ens situation ser ut. Men grundtanken är att en god man ska vara till hjälp i det dagliga livet, men denna bestämmer ingenting åt en utan ger hjälp och stöd i olika situationer och beslut. Man måste själv säga ja till att ha en god man innan ett beslut kan fattas. Om en person inte kan ge sitt samtycke, kanske på grund av sjukdom eller skada, kan de närmaste anhöriga göra det.

 

Vad kan en god man hjälpa till med?

 

Vad en god man gör varierar beroende på vad man behöver hjälp med. Oftast handlar det om att se till att räkningar betalas i tid eller hjälpa till att söka bidrag som man har rätt till. Det kan också handla om enstaka uppgifter som att hjälpa till med försäljning eller uppsägning av en lägenhet, bevaka ens rätt i ett dödsbo eller liknande.

 

Läs mer om vad man kan få hjälp med här.

 

Hur ansöker man om god man?

 

Man kan själv ansöka eller ta hjälp av en nära anhörig. Information om hur man ansöker får man hos överförmyndaren i den kommun man tillhör. Ansökan lämnas in till tingsrätten i den ort där man är bokförd som sedan tar ett beslut.

 

I ansökan väljer man själv om man vill ha en närstående eller utomstående person som god man. Den gode mannen betalas för hens arbete och har man inte råd kan kommunen stå för kostnaden. Hur stor kostnaden är beslutar överförmyndaren.


Här kan du läsa mer om hur du  går tillväga om du är missnöjd med en god man.

 

Källa: 1177.se och umea.se