NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte anses kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

 

Att gå i grundsärskola innebär att man får en utbildning som är anpassad för elever med utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Men grundsärskolan innebär också vissa begränsningar när det kommer till utbildning och yrkesval i framtiden. Därför är det mycket viktigt att utredningen görs noggrant för att kunna bedöma om eleven bör tillhöra grundsärskolan.


Här kan du läsa mer om hur du går tillväga om du inte får det stöd du har rätt till.

 

Elevens rätt till särskola bestäms efter en utredning som består av fyra bedömningar; en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Frågan om utredning kan initieras av elev, vårdnadshavare eller skolpersonal och när frågan har lyfts är det hemkommunen som ansvarar för att genomföra en utredning.

 

Om utredningen visar att barnet har rätt till särskola är det upp till vårdnadshavarna att avgöra om barnet ska skrivas in i särskolan eller gå kvar i grundskolan. Om barnet är berättigat till särskola men vårdnadshavarna väljer att barnet ska gå i grundskola så är kommunen skyldig att ta emot eleven i grundskolan och se till att eleven ges stöd i den omfattning som behövs.


Läs mer om grundsärskolan här.

 

Källa: Skolverket.se