NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Gymnasium

Även elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas av skollagen. Elever på gymnasiet har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd.

 

Vilken typ stöd man behöver beror precis som i grundskolan på konsekvenserna av funktionsnedsättningen samt om man uppnår sina kunskapsmål.

 

Läs mer här om vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär.

 

Skillnaden från grundskolan är att det särskilda stödet kan ges på andra sätt när man går i gymnasieskolan. En elev i gymnasieskolan kan ha rätt att gå om en kurs, få ett individuellt anpassat program, få ett program reducerat, få förlängd undervisning, få gå i specialklass och få studiehandledning på modersmålet.

 

Om man på grund av sin funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet så kan man from juli månad det år man fyller 19 år ansöka hos Försäkringskassan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Det är en ekonomisk ersättning med syftet att ge elever en möjlighet att slutföra sina studier.

 

Om man inte är nöjd med det stöd man erbjuds finns det flera vägar att gå, läs mer här .


Källa: Skolverket.se