NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Övrigt stöd i samhället

Det finns även annat stöd att få som exempelvis god man, personligt ombud, färdtjänst eller rådgivning på telefon.

 

God man

 

En god man kan hjälpa personer som inte klarar av att hålla koll på sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller ta hand om andra personliga saker.

 

Vad en god man gör beror på hur ens situation ser ut. Men grundtanken är att en god man ska vara till hjälp i det dagliga livet, men hen bestämmer ingenting åt dig utan ger hjälp och stöd i olika situationer och beslut. Man måste själv säga ja till att ha en god man innan ett beslut kan fattas. Om en person inte kan ge sitt samtycke, kanske på grund av sjukdom eller skada, kan de närmaste anhöriga göra det.

 

Vad kan en god man hjälpa till med?

 

Vad en god man gör varierar beroende på vad man behöver hjälp med. Oftast handlar det om att se till att räkningar betalas i tid eller hjälpa till att söka bidrag som man har rätt till. Det kan också handla om enstaka uppgifter som att hjälpa till med försäljning eller uppsägning av en lägenhet, bevaka ens rätt i ett dödsbo eller liknande. Läs mer om vad man kan få hjälp med här.

 

Hur ansöker man om god man?

 

Man kan själv ansöka eller ta hjälp av en nära anhörig. Information om hur man ansöker får man hos överförmyndaren i den kommun man tillhör. Ansökan lämnas in till tingsrätten i den ort där man är bokförd som sedan tar ett beslut.

 

I ansökan väljer man själv om man vill ha en närstående eller utomstående person som god man. Den gode mannen betalas för sitt arbete och har man inte råd kan kommunen stå för kostnaden. Hur stor kostnaden är beslutar överförmyndaren.


Här kan du läsa mer om hur du går tillväga om du är missnöjd med god man.

 

Källa: 1177.se och autism.se

 

Personligt ombud

 

Personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning så att de kan leva ett mer självständigt liv. Ombudet hjälper till så att personen får ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.

 

Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående från myndigheter och vårdgivare.

 

Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet som finns i många av landets kommuner. Vill du läsa mer om personligt ombud hittar du mer information samt en lista över  vart du hittar verksamheter med personligt ombud här.


Källa: personligtombud.se

 

Färdtjänst

 

Färdtjänst är en transportservice som man kan få tillgång till om man har en långvarig funktionsnedsättning som gör att man har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel. Det är kommunen som ansvarar för att det finns färdtjänst, men de kan ibland lämna över ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, det vill säga de som ansvarar för annan kollektivtrafik.

 

Reglerna för hur färdtjänsten får användas varierar mellan olika kommuner, men ofta får man betala en liten summa för resorna.

 

Man ansöker om färdtjänst hos den kommun man är folkbokförd i. Hur ansökan går till skiljer sig från kommun till kommun. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare i kommunen. Om kommunen har överlåtit färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten ansöker man där. Säkrast är att höra av sig till sin kommun som kan berätta var man ska ansöka.


Läs mer om färdtjänst här.

 

Rådgivning

 

Ibland kan det vara lite svårt att veta hur man ska gå till väga för att få den hjälp man behöver. Då kan det vara enklare att prata med en utomstående med erfarenhet.

 

Nationella hjälplinjen

 

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. De erbjuder ett första stödsamtal, men ingen behandling eller upprepad kontakt. I ett samtal kan man få hjälp med att sortera tankar och känslor och även få råd om hur man kan söka sig vidare för att få rätt hjälp. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris.

 

Samtalet till Nationella hjälplinjen är kostnadsfritt och helt anonymt. Öppettider 13-22 alla dagar på telefonnummer 020-22 00 60.

 

1177 Vårdguiden

 

Om man behöver få ett snabbt svar på var man ska vända sig inom vården kan man ringa Vårdguiden på telefonnummer 1177. Vid akuta behov, ring 112.

 

Man kan även ställa anonyma frågor via 1177 Vårdguidens frågetjänst för att få svar från psykologer och socionomer.

 

Klicka här för mer information.


Källa: 1177.se, Hjalplinjen.se