NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten.

 

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). För att vara berättigad till LSS krävs att du tillhör en personkrets. Här kan du läsa mer om LSS.

 

Det är din kommun eller Försäkringskassan som ska göra en objektiv bedömning av dina behov. Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65 år. Däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65. Det finns ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

 

Grundläggande behov

 

För att beviljas assistansersättning från Försäkringskassan behöver du ha behov av hjälp med minst 20 timmar "grundläggande behov"/vecka. De grundläggande behoven är:

 

  • Personlig hygien.
  • Måltider
  • Att klä av och på sig.
  • Kommunikation.
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Detta gäller endast för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

 

Timmar för övriga behov

 

Om du bedöms ha mer än 20 timmar "grundläggande behov" beviljas du assistansersättning och kommer därefter att prövas och ev få assistanstimmar också för "andra personliga behov" som tex. att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning.

 

Att söka personlig assistans

 

Det är kommunen där du bor eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Du vänder dig till kommunen om ditt behov av hjälp avseende de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan och till Försäkringskassan om behovet överstiger 20 timmar i veckan.

 

Skriftlig ansökan

 

Ansökan om personligassistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda.

 

Vad händer sen?

 

När du skickat din ansökan så kommer en handläggare i din kommun och/eller handläggare från Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. Därefter fattas beslut om du är berättigad till personlig assistans.


Här kan du läsa mer om personlig assistans.