NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning så att de kan leva ett mer självständigt liv. Ombudet hjälper till så att personen får ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.


Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående från myndigheter och vårdgivare.


Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet som finns i många av landets kommuner. Vill du läsa mer om personligt ombud hittar du mer information samt en lista över  vart du hittar verksamheter med personligt ombud här.


Källa: Personligtombud.se