NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Personligt ombud och god man

Om man har svårt att få det stöd man behöver i form av personligt ombud eller god man kan det vara bra att veta vad man kan göra.

 

Personligt ombud

 

Personligt ombud är en frivillig verksamhet för kommunen och verksamhetens form är inte reglerad på nationell nivå. Du har inte någon laglig rätt till personligt ombud och kan inte överklaga till förvaltningsrätten om du nekas stöd av personligt ombud. Kommunerna har alltså möjlighet men inte skyldighet att erbjuda stöd av personligt ombud.

 

God man

 

Ibland behöver det göras ett byte av god man. Orsaken kan vara att samarbetet inte fungerar eller att något annat inträffar som gör ett byte av ställföreträdaren nödvändigt. Begäran om byte kan göras av huvudmannen själv, de närmaste anhöriga eller gode mannen. Även överförmyndaren kan även ta initiativ till ett byte. Om det blir aktuellt med ett byte ska ställföreträdaren fortsätta att sköta uppdraget tills beslut fattats om ny ställföreträdare.

 

Om du inte längre behöver god man kan du själv eller tillsammans med din gode man skriva till överförmyndarnämnden i din kommun. Du ansöker då om att godmanskapet ska upphöra. Du hittar kontaktuppgifter till överförmyndarnämnden på din kommuns hemsida alternativt genom att ringa till kommunens växel och fråga.