NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Psykiatrisk vård för vuxna

Om man är över 18 år och behöver hjälp ska man vända sig till sin vårdcentral eller till den psykiatriska öppenvården.

 

Hos vårdcentralen gör läkaren en bedömning av personens behov. Där finns också kuratorer eller psykologer som kan erbjuda samtalsterapi.

 

Behöver man specialistvård kan läkaren skriva en remiss till en psykiatrisk mottagning. Man kan även vända sig direkt till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. På mottagningarna arbetar bland annat psykiatriker, psykoterapeuter, psykologer och kuratorer. Väntetiden för undersökning och behandling kan variera mellan mottagningarna.

 

Om man  är i behov av akut psykiatrisk hjälp kan man vända sig till sin akutmottagning.


Läs mer om psykiatrisk vård för vuxna här.

Här kan du läsa om hur du går tillväga om du är missnöjd med vården.

 

Källa: 1177.se