NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Samordnad individuell plan (SIP)

Om ens barn har NPF innebär det ofta att man som förälder har många kontakter med olika personer i samhället. För att underlätta samarbetet med de som ansvarar kan man göra en samordnad individuell plan, SIP.

 

Sedan 2010 ska samhället enligt lag erbjuda samordningsstöd i form av en SIP. Det ska erbjudas till familjer med barn som har en eller flera NPF-diagnoser och som har behov av samordning av insatserna. En SIP upprättas med alla iblandade (t ex socialtjänsten, skolan eller habiliteringen) där man tillsammans lägger upp en plan för hur man ska arbeta tillsammans. I planen ska följande finnas med:

 

  • Vilka behov som finns idag
  • Vilka insatser som kan erbjudas, målen med insatserna och när de avslutas
  • Hur insatserna ska genomföras
  • Vem som ansvarar för vad
  • Vem som ska vara samordnare
  • Hur ofta och på vilket sätt insatserna i planen ska följas upp och utvärderas
  • Om möjligt, specificera när och hur samarbetet ska avslutas
  • Hur resultatet av insatserna ska bedömas och av vem

Om man vill göra en SIP ber man sin kontakt i kommunen eller landstinget om hjälp att kalla till ett möte. Ibland är det någon från kommunen eller landstinget som föreslår en SIP och kallar till mötet. Samtycke måste alltid ges innan en SIP kan påbörjas. Ditt barn kan ge samtycket själv om hen vill och kan, annars är det föräldern som ger samtycket. Samtycket kan vara skriftligt eller muntligt.

 

Läs mer om vad SIP innebär här eller här.


Källa: 1177.se och SKL.se