NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Socialtjänsten

I varje kommun finns det en socialtjänst. Socialtjänsten har många olika ansvarsområden såsom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.


Om någon i familjen har ett funktionshinder och behöver hjälp för att klara vardagen och livssituationen kan man söka stöd och service via socialtjänsten. Vilken hjälp man kan få beror på hur behovet ser ut. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka möjligheterna att leva ett självständigt liv.


Socialtjänstens arbete styrs av flera lagar. De vanligaste är socialtjänstlagen samt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det stöd som ges via socialtjänstlagen och LSS är frivilligt. Man har alltid rätt att få sin ansökan prövad och en individuell prövning ska göras.


Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittas på kommunens hemsida eller genom att ringa till kommunens växel och fråga.