NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Socialtjänsten

I varje kommun finns det en socialtjänst. Socialtjänsten har många olika ansvarsområden såsom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

 

Socialtjänstens arbete styrs av flera lagar. De vanligaste är Socialtjänstlagen samt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialtjänstlagen inkluderar alla invånare i en kommun och berör alla som behöver stöd och hjälp från samhället och inte kan få det någon annanstans.

 

De insatser som söks via Socialtjänstlagen kallas för bistånd. Det kan vara både ekonomiskt bistånd och andra former av stöd . Biståndet ska bidra till att man får en rimlig levnadsnivå och så att man får ökade chanser till ett självständigt liv.

 

Vad innebär ekonomiskt bistånd?

 

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet täcker de vanliga kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och el.

 

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt är kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Exempel på kostnader kan vara läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet och flyttning. Det finns ingen begränsning när det gäller bistånd för livsföringen i övrigt och man bestämmer själv vad man vill ansöka om.

 

Vad krävs för att man ska kunna få ekonomiskt bistånd?

 

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Man har i första hand ett eget ansvar för att reda upp sin situation. Socialtjänsten kan till exempel kräva att man söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program.

 

Socialtjänsten gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel ska man vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Man ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som man kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

 

Hur ansöker man om ekonomiskt bistånd?

 

Första steget är att ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och beställ tid för ett besök. Ofta vill socialtjänsten redan i telefon veta lite om varför man ringer.

 

När man ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om man har rätt till bistånd. Ansökan bedöms utifrån den ekonomiska situationen och om man uppfyller de krav som de kan ställa på en. Socialtjänsten brukar kräva att man styrker uppgifterna man lämnar genom till exempel hyreskontrakt eller kontoutdrag. Utredningen är frivillig och kan inte genomföras mot ens vilja.

 

Om man är missnöjd med socialtjänstens beslut gällande rätten till ekonomiskt bistånd kan det överklagas. Läs mer här.

 

Läs mer om ekonomiskt bistånd här:


Här kan man göra en provberäkning för att se om man är berättigad till ekonomiskt bistånd.

 

Källa: Socialstyrelsen.se