NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen inkluderar alla invånare i en kommun och berör alla som behöver stöd och hjälp från samhället och inte kan få det någon annanstans.

 

De insatser som söks via socialtjänstlagen kallas för bistånd. Det kan vara både ekonomiskt bistånd och andra former av stöd. Biståndet ska bidra till att man får en rimlig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker möjligheterna att leva ett självständigt liv. Exempel på bistånd att söka kan vara:

 

  • Kontaktperson/kontaktfamilj
  • Boendestöd
  • Korttidsboende
  • Ledsagning
  • Avlösarservice

Om man vill söka stöd enligt socialtjänstlagen så vänder man sig till kommunens socialtjänst, kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Det går också att ringa till kommunens växel och fråga. En ansökan kan göras muntligt eller skriftligt. Man har alltid rätt att få sin ansökan prövad och en individuell prövning ska göras.

 

Efter ansökan görs en bedömning om ens rätt till bistånd. Beslutet ska fås skriftligt. Om ens ansökan om bistånd helt eller delvis avslås ska man också få en motivering till beslutet. Man bestämmer själv om man vill ta emot det stöd som erbjuds.

 

Socialtjänsten ska även informera om hur man gör för att överklaga beslutet om man inte är nöjd. Man kan även få hjälp från dem med att skriva ett överklagande. Läs om hur du kan gå tillväga här.


Läs mer om socialtjänstlagen här (pdf).

 

Källa: Habiliteringen.se