NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Stöd i skolan

Skolan är viktig för lärandet och den personliga utvecklingen. Många föräldrar och unga vuxna har tankar och funderingar kring hur man ska klara av skolan.

 

Att ha NPF kan påverka skolgången. Många föräldrar är ofta oroliga för sina barn och upplever att de blivit dåligt informerade om vilka rättigheter barnet har till stöd i skolan. Om ett barn har svårt med skolan av t ex en funktionsnedsättning ska man enligt skollagen få stöd och hjälp. Det finns även hjälp att få när man som vuxen studerar vid exempelvis universitetet.

 

För mer information om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola, kan man vända sig till Skolverkets upplysningstjänst. Läs mer här.


Källa: Skolverket.se, Rapport: "Behov i familjer med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos" - Augur för Trygg-Hansa.