NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Tips

Det finns andra saker man kan tänka på när det kommer till skolan som annars kan vara lätt att glömma. Här har vi samlat några användbara tips.

 

Stadieövergångar

 

Ibland kan stadieövergångar, som till exempel från mellanstadiet till högstadiet, kan bli svåra för barn med funktionshinder. Prata gärna med skolan i god tid så att information förs över till den nya skolan eller läraren. Ibland sköter läraren den överföringen själv. Annars bokar man in ett möte där föräldrar, överlämnande skola samt mottagande skola deltar för att planera och prata om hur man kan göra övergången så bra som möjligt. Eleven deltar om det är lämpligt utifrån ålder och mognad.

 

Undantagsbestämmelsen

 

Enligt skollagen har lärare möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygsättning om det finns särskilda skäl. Det handlar om elever som har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Läs mer om undantagsbestämmelsen här.

 

Särskilt begåvade

 

Särskilt begåvade elever är en grupp elever som behöver stimulans och utmaning för att behålla lusten att lära. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för att stötta skolan så att de kan bättre tillgodose dessa elever. Materialet hittar man här.


Källa: Skolverket.se