NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

10 tips - kommunikation med skolan

För barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är det viktigt med ett gott samarbete mellan hemmet och skolan. Otillräcklig kommunikation skapar ovisshet, oro och många gånger onödiga problem. PictureMyLifes dagbok är en digital bildbaserad kontaktbok med syftet att förenkla kommunikationen för barn, unga och vuxna med behov av kognitivt stöd. De listar sina tips på hur man kan underlätta kommunikation mellan skolan och hemmet.

 

I en undersökning* från Trygg-Hansa, som genomförts i samarbete med riksförbundet Attention, svarade 9 av 10 föräldrar till barn med NPF att de ofta eller ständigt känner stress kopplad till sitt barns situation.

 

En väl fungerande kommunikation mellan pedagog och vårdnadshavare är en förutsättning för att det mycket viktiga samarbetet mellan skola och hem ska fungera. Men hur ska vi göra för att kommunikationen ska fungera i praktiken och inte bara på pappret?


Avhandla småsaker innan de växer sig stora

Många föräldrar till barn med NPF berättar om en minutiös planering för att få vardagen att gå ihop. En tät kontakt med skolan är viktig för att eleven ska känna sig trygg och kunna förbereda sig på saker i förväg. En extra påminnelse dagen innan om ”gymnastik i morgon” kan dels hjälpa till så att gympapåsen kommer med och att dagen inte blir förstörd.

 

Kommunicera både positivt och negativt

Kontinuerlig kontakt bäddar för en mer nyanserad, direkt och ärlig kommunikation som blir både positiv och negativ. När kontakt sker mer sporadiskt är det stor risk att viktiga saker faller mellan stolarna och det blir ”akut problemlösning” snarare än en lägesrapport.

 

Samarbeta

Bygg upp ett förtroende och tänk tvåvägskommunikation. Lämna utrymme för input och frågor. Föräldrar är experter på sina barn men kan inte allt om skolan. Att som förälder få veta hur skoldagen varit är också av stor betydelse. När vi är informerade kan vi engagera oss i varandra.

 

Prata inte över huvudet

Det finns många sätt att vara delaktig i beslut. Med rätt hjälpmedel och rätt förutsättningar kan många situationer förenklas och onödigt ”överhuvudprat” undvikas. Prata inte om. Prata med!

 

Ha en positiv inställning till ny teknik

Det kan verka jobbigt eller svårt att lära sig nya program. Men till alla som känner ett motstånd till att ta till sig ny teknik – tänk på att om du bara ger det en timme eller två kan du spara flera! Försök att ha en positiv inställning till att testa nya vägar. Tekniken kan ge oss massa extra tid om vi vågar testa nytt.

 

Tänk ”delad glädje är dubbel glädje”

Specialpedagogen Annika Stock på Västbergaskolan i Stockholm berättar hur hon får kommunikationen att fungera smidigt och snabbt med PictureMyLife, en digital Dagbok som gör det möjligt att ha en tät kommunikation med hemmet – ”Det är snabbare, det är mer direkt och jag upplever att jag kan dela glädjen med föräldrarna med en gång och jag får också respons från föräldrarna. Det fick jag inte så ofta förut och jag behöver också en liten kick i bland”.För föräldrarna som får ett pling i mobiltelefonen när något läggs in under skoldagen är det också fantastiskt och en förälder säger: ”Jag älskar dagboken, det är som om jag är där, fast jag inte är det”.

 

Se över alternativ till traditionell kontaktbok

Att ha en kontaktbok med känslig information som reser i en ryggsäck mellan skolan och hemmet är inget vinnande koncept. Med den digitala Dagboken PictureMyLife garanterar man en säker hantering. Alla som ska ta del av information och bilder i Dagboken behöver logga in med ett lösenord och det finns ingen risk att dokumentationen hamnar i fel händer eller tappas bort.

 

Gör kommunikationen till ett roligt inslag

Information ska vara enkel och rolig att ta till sig. Om man skickar en bild kanske det räcker med en kort bildtext för att informera om något. Det blir ett trevligt meddelande som inte behöver ta så mycket tid.

 

Återkoppla

Återkoppling är viktigt i all typ av kommunikation. Utan återkoppling skapas lätt osäkerhet. Man vill ha någon typ av svar eller veta att mottagaren har fått meddelandet.UtvärderaFölj emellanåt upp och utvärdera själva kommunikationen.

 

Läs hela artikeln

 

Källa: Attention riks rapport-skolenkät