NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Skola och arbete

En fungerande skolgång lägger grunden till att barn ska utvecklas på ett positivt sätt och så småningom få möjlighet att leva ett bra vuxenliv. Skollagen är tydlig i vilket stöd som barn har rätt till men många barn och föräldrar vittnar om att det kan vara svårt och ibland till och med kännas omöjligt att få det stöd och den anpassning som barnet behöver. Som förälder till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hjälper det att vara påläst och uppdaterad kring barnets rättigheter.

 

En fungerande skolgång

 

Skolan har ett ansvar för att få skolgången att fungera och om du som förälder är medveten om vilka rättigheter barnet har kan du lättare ställa krav på skolan. Som förälder är du den som känner ditt barn allra bäst och kan därför också bidra med kunskap om hur ditt barn fungerar.


Här kan du läsa mer om rätten till stöd i skolan.

Att ha kontakt med andra föräldrar som befinner sig i samma livssituation för att få råd och stöd, dela med sig av goda idéer och gå ihop och bilda föräldragrupper kan vara ett annat sätt att hjälpa ditt barn. Ofta finns det kanske människor i ert nätverk som har erfarenhet och kunskap kring olika situationer och bara att få prata med andra i samma livssituation kan ge den kraft man behöver för att orka kämpa vidare. Genom att medverka på utbildningar som erbjuds via sjukvården, kommunen och intresseföreningar kan man även erhålla kunskap som kan underlätta kontakten med skolan.

 

Kognitionssimulatorn

 

För att människor i olika typer av sammanhang ska få en uppfattning om hur barn och ungdomar med autism och ADHD kan uppleva olika typer av situationer, kan det vara bra att veta att det finns en kognitionssimulator. På ett enkelt sätt förmedlas en djupare förståelse för hur jobbigt det exempelvis kan vara för ett barn att vistas i ett klassrum under en dag. Barn med just dessa funktioner har ofta en lägre total kapacitet, vilket ofta beror på att de inte har förmågan att sortera bort bland intryck i form av ljud och ljus. En pedagogisk bild över vilka situationer som under en dag kan ta mycket kraft är KAOS tekniks bild över olika typer av sociala situationen.

 

Kognitivt stöd

 

Många barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har någon form av nedsatt kognitiv förmåga. Att ta till sig och lära sig använda olika former av kognitiva hjälpmedel kan underlätta mycket i vardagen, både hemma och i skolan. Man behöver kanske hjälp med att komma ihåg saker, att planera och strukturera sin vardag och att passa tider. Just abstrakt tänkande kan ibland vara besvärligt och det kan göra stor skillnad om man använder sig av de hjälpmedel som finns. Att lära sina barn att använda hjälpmedel i ett tidigt skede i livet kan också vara ett bra sätt att utrusta dem inför framtiden. Några av de hjälpmedel som finns är bildstöd, sorteringssystem, tidsenheter, tydliga scheman i färg och applikationer med stegvisa instruktioner. Om barnet omfattas av lagen om särskilt stöd så kan exempelvis en arbetsterapeut eller logoped vid habiliteringen skriva ut dessa hjälpmedel. Det brukar även finnas en hel del hjälpmedel för de vars barn inte omfattas av LSS, att köpa i butik, inom sjukvården och att beställa på webben. Mer att läsa om vilka olika hjälpmedel som finns hittar du på kunskapsguiden.

 

Även skolan har möjlighet att erbjuda olika former av hjälpmedel för att underlätta ett barns skolgång. Möjlighet kan även finnas att få hjälp av exempelvis en arbetsterapeut från habiliteringen som kommer ut till skolan för att ge tips och råd kring vilka möjligheter som finns och hur skolan kan göra olika former av anpassningar för att det ska fungera så bra som möjligt.

 

Stöd på arbetsplatsen

 

Som förälder till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det finnas många tankar som handlar om hur det ska gå för barnet i livet. Att inte riktigt veta vilken kapacitet barnet har, vilka möjligheter som kommer att ges och hur barnet kommer att mottas på arbetsmarknaden, kan vara ett orosmoment. Även för människor med någon form av funktionsnedsättning kan dessa frågor vara förenade med stor oro.

 

Många arbetsgivare är fortfarande idag i stort behov av att öka sin kunskap kring människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras funktion, för att förstå att de likväl som andra skulle kunna vara en stor tillgång i olika sammanhang. Att det kan finnas stora fördelar med att anställa människor med en viss funktion inom vissa branscher och nyttja alla de funktionsfördelar som faktiskt finns, bara man väljer att se dem. Det finns dock företag som har specialiserat sig på att anställa människor med funktionshinder. Ett exempel är Peritos. Här kan du läsa mer om dem.

 

Det finns idag hjälp att få både för arbetsgivare och för arbetstagare som möjliggör anställning av människor med NPF. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen för mer information.

 

Källa: Jenny Nordhall Kämpa för autism